Zmiany w zarządzie Google

Zmiany w zarządzie Google


W ostatnich dniach byliśmy świadkami dwóch komunikatów z strony organizacji „Google”. O ile pierwszy z nich (bardzo dobry wynik finansowy firmy) nikogo nie zdziwił, o tyle drugi już wywołał falę ciekawości i spekulacji na temat przyczyny zmiany prezesa firmy.

Dotychczasowego szefa Erica Schmidta zastąpi współzałożyciel firmy Larry Page. Eric Schmidt będzie natomiast piastował funkcję dyrektora wykonawczego i będzie prowadził projekty stricte strategiczne.

Od 4 kwietnia br. Larry Page przejmie ponownie prezesurę w Google (sprawował ta funkcję już wcześniej w latach 1998-2001). Jest on uznawany za jednego z najbardziej doświadczonych profesjonalistów w branży technologicznej. Larry Page będzie odpowiadał za funkcjonowanie spółki. Trzeci ze współzałożycieli korporacji, Sergey Brin, zajmie się rozwijaniem nowych produktów.

W oficjalnym oświadczeniu można się dowiedzieć, że zmiany w strukturze mają zwiększyć szybkość podejmowania decyzji poprzez jasne określenie kompetencji każdego z założycieli. Spekulacji na temat co może się zmienić w funkcjonowaniu organizacji jest tyle, ile artykułów obwieszczających tą informację. Jedno jest pewnie i potwierdzone że rozwój firmy, strategia i cele raczej się nie zmienią.

Z najczęściej zgromadzonych prze mnie informacji najczęściej pojawiają się następujące sugestie:

  • niektórzy spodziewają się, że Larry Page zmieni podejście firmy w kontekście prywatności.
  • zdaniem również większości analityków zmiany będą ukierunkowane na zwiększenie elastyczności koncernu w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów i usług.
  • bądź stworzenia bardziej spójnego podziału kompetencji oraz odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności koncernu.

Przez prawie dekadę role w Google były bardzo jasno nakreślone. Page i Brin robili za matematycznych geniuszy i siłę kreatywną, zaś Schmidt symbolizował głos rozsądku, i gwarantował akcjonariuszom wzrost wartości akcji. Od początku istnienia firmy, mimo wielu zmian i przetasowań na różnych stanowiskach wszyscy trzej Panowie zawsze oscylowali wokół ośrodka decyzyjnego.
Tak więc nadal to Eric Schmidt, Sergey Brin i Larry Page będą ponosić odpowiedzialność za codzienną działalność Google.

Zmiany w zarządzie Google
Ocena

+ Nie ma komentarzy

Dodaj własny

Administratorem Państwa danych osobowych jest Widzialni.pl sp. z o.o. sp. k.
Pełna treść Polityki Prywatności