Audyt SEO

Algorytmy wyszukiwarek internetowych są cały czas modyfikowane, by dostarczać użytkownikom najlepszych odpowiedzi na ich zapytania. Śledzimy wszystkie modyfikacje na bieżąco i uważamy, że dostosowanie własnej strony internetowej do aktualnych wymogów wyszukiwarek jest jednym z najważniejszych działań, jakie należy podjąć, chcąc wykorzystać jej pełen potencjał.

Podczas audytu SEO sprawdzimy, jakie zmiany należy wprowadzić, by pozyskać z wyszukiwarek dodatkowy ruch bez stałych nakładów finansowych. Wynik audytu przedstawiamy w formie czytelnych wytycznych, uwzględniających wszystkie potrzebne zmiany oraz określając ich priorytet.

audyt seo